مهندسی عمران و معماری

جدول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی بر اساس ماده 117 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان سیستان و بلوچستان در سال 1388

1-     طراحی ( براساس متر مربع زیربنا) 

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات

رشته

1طبقه ارتفاع از روی شالوده

2طبقه ارتفاع از روی شالوده

3طبقه ارتفاع از روی شالوده

4و5طبقه ارتفاع از روی شالوده

6و7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8تا 10طبقه ارتفاع از روی شالوده

11تا12طبقه ارتفاع از روی شالوده

13تا 15طبقه ارتفاع از روی شالوده

16طبقه و بالاتر از روی شالوده

عمران

14400

14400

16700

16700

24800

28200

34000

37400

39100

معماری

14400

14400

16700

16700

24800

28200

34000

37400

39100

تاسیسات مکانیکی

 

4600

5300

5300

7500

8700

11000

12100

12700

تاسیسات برقی

 

4600

5300

5300    

7500

8700

11000

12100

12700

حق الزحمه دفترچه محاسبات سازه

 

 

 

9200

12700

15000

17300

18400

19600

2-    نظارت  

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات

رشته

1طبقه ارتفاع از روی شالوده

2طبقه ارتفاع از روی شالوده

3طبقه ارتفاع از روی شالوده

4و5طبقه ارتفاع از روی شالوده

6و7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8تا 10طبقه ارتفاع از روی شالوده

11تا12طبقه ارتفاع از روی شالوده

13تا 15طبقه ارتفاع از روی شالوده

16طبقه و بالاتر از روی شالوده

عمران و معماری

32000

32000

39100

39100

56400

64400

80000

87400

90900

تاسیسات مکانیکی و برقی

 

12700

15000

15000

21900

25300

31100

33400

35700

3-   اجرا 

حق الزحمه مجری ( پیمان مدیریت )

براساس توافق مالک و مجری حداکثر 8 درصد هزینه ساخت و ساز براساس جدول شماره 10 با اعمال ضرایب سال 87

جدول شماره 10

گروه ساختمان

1و2طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و7 طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه از روی شالوده

مبنای محاسبه هر متر مربع بنا برای محاسبه حق الزحمه

1920000

2160000

2400000

2640000

2880000

3240000

پیوست جدول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در سال 88 در سطح استان شامل 20 ماده به شرح ذیل می باشد :

1-       حق الزحمه نظارت ساختمانهای کمتر از 50 متر مربع بصورت مقطوع 1450000 ریال محاسبه و اخذ می گردد .

2-      ضریب تکرار طراحی و محاسبه ساختمانهای تیپ به شرح جدول شماره 12 مجموعه شیوه نامه آیین نامه ماده 33 عمل گردد.

3-      حق الزحمه مشاوره راهنمایی و کارشناسی در جهت استحکام سازی بنا هر متر مربع 6000 ریال می باشد .

4-    حق الزحمه ارائه طرح مقدماتی هر متر مربع 30% تعرفه طراحی معماری برای پلانهای غیر مشابه محاسبه و اخذ گردد و در صورت تکمیل طرح در کل حق الزحمه محاسبه می گردد.

5-   حق الزحمه بازدید از ساختمانهای موجود و تهیه نقشه های اجرایی ( نقشه های چون ساخت )به میزان 50% تعرفه طراحی محاسبه  می گردد

6-    نظارت ساختمان با حداکثر 150 متر مربع زیر بنا در سال برای خانواده معظم شهدا و آزادگان و جانبازان بالای 50% با ارائه معرفینامه از ارگانهای مربوط و با هماهنگی سازمان بصورت رایگان جزء تعهد هر مهندس ناظر می باشد و کمتر از 50% با نظر رئیس سازمان

7-    نظارت اماکن مذهبی ، مساجد ، و حسینیه ها با ارائه معرفینامه از سازمان اوقاف و امور خیریه تا سقف 2500 متر مربع در سال رایگان و بدون احتساب ظرفیت می باشد .

8-    حق الزحمه طراحی و نظارت ساختمانهایی که به وسیله پیمانکار اجرا می گردد و مستلزم تهیه نقشه های کامل اجرایی و برآورد و نظارت تا پایان کار و رسیدگی به صورت وضعیت هستند از قبیل ساختمانهای اداری – بانکها – آموزشی – فرهنگی مراکز تجاری – پاساژها – پارکها و فضای سبز و محوطه های عمومی با توافق بین مالک و مهندس ناظر و دفتر مهندسی می باشد.

9-    حق الزحمه نظارت شرکتهای تعاونی و مسکن مهر 70% تعرفه  خدمات مهندسی و شرکتهای تعاونی مسکن انبوه ساز و بافت فرسوده 75%  وبدون ضریب تکرار می باشد .

10-   حق الزحمه طراحی و نظارت ساختمانهای صنعتی هر کدام معادل 35% تعرفه مربوط بر اساس قیمتهای مصوب نرخ خدمات مهندسی      می باشد . ( ضمناًهنگام ثبت سهمیه به مقدار 25% متراژ در سیستم مکانیزه سازمان ثبت می گردد ) قسمت اداری بطور کامل محاسبه خواهد شد .

11-    حق الزحمه طراحی و نظارت عمران ، ساختمانهای اسکلت بتنی مبلغ 25% نسبت به تعرفه خدمات مهندسی افزایش می یابد.

12-   حق الزحمه طراحی و نظارت تاسیسات ، نقشه های اجرائی تاسیسات مکانیکی و برقی در حد معمولی طبق تعرفه و خدمات دیگر شامل آسانسور و برق اضطراری – شوفاژ – فن کوئل – تهویه مطبوع – لوله کشی گاز و غیره بصورت توافق بین مالک و مهندس طراح و ناظر     می باشد .

13-   حق الزحمه نظارت بر اساس مراحل پنجگانه مندرج در ظهر فرمهای نظارت بوده و موارد خارج از آن با توافق کارفرما و مهندس ناظر       می باشد .

14-   حق الزحمه طراحی و محاسبات کلاً مطابق تعرفه توسط سازمان اخذ می گردد و 95% به حساب دفتر مهندسی طراحی و 5% به حساب سازمان واریز می گردد .

15-  حق الزحمه نظارت کلاً توسط سازمان اخذ می گردد ( 70% هنگام ثبت ظرفیت توسط سیستم مکانیزه سازمان و 25% پس از ارائه گزارشات پنج مرحله ای نظارت به حساب مهندس ناظر و 5% بابت سهم سازمان منظور می گردد .)

16-   حق الزحمه ساختمانهایی که مدت زمان نظارت آنها به اتمام رسیده جهت تجدید نظارت به شرح ذیل می باشد ضمناً تجدید نظارت در سیستم مکانیزه ثبت نمی گردد . (قیمت نظارت در زمان تمدید نظارت – قیمت نظارت در سال عقد قرار داد)

17-  حق الزحمه مجریان طبق قرارداد فی مابین مجری و مالک انجام خواهد شد ولی در ابتدا کار سهم سازمان بر اساس جدول مبنای تعیین تعرفه دریافت خواهد شد .

18-   حق الزحمه دفترچه محاسبات توسط سازمان اخذ و 95% به حساب مهندس محاسب و 5% به حساب سازمان منظور می گردد.

19-    هزینه نظارت و طراحی در خصوص پروژه های کارگاهی چنانچه پروانه توسط شهرداری صادر شود زیر بنای اداری و قسمت کارگاهی تا 150 متر مربع بطور کامل محاسبه و نسبت به مازاد بر 150 متر مربع 35% تعرفه خدمات مهندسی محسوب می گردد.

20-    رعایت مبانی قیمت گذاری نرخ خدمات مهندسی الزامی می باشد و با متخلفین بر اساس ماده 91 ( بندهای-ر-و-ژ) آیین نامه اجرایی رفتار می گردد.

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 23:42  توسط مهندس میلاد.باری پور | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
Civil & Architecture

نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
پیوندها
نظام مهندسی استان تهران
شهرداری تهران
فهرست ضوابط سازمان برنامه
مرکز تحقیقات ساختمان
انجمن بتن ایران
وزارت مسكن و شهرسازي
پایگاه خبری مسکن و معماری
انجمن مهندسین عمران
شورای مرکزی نظام مهندسی
معاونت نظام مهندسي
جامعه مهندسین مشاور ایران
انجمن مهندسان آمریکا
وزارت راه و ترابری
پژوهشکده زلزله شناسی
انجمن ژئوتکنیک ایران
سازمان نقشه‌برداري
معاونت امور مسکن
انجمن مهندسان راه و ساختمان
ریاست جمهوری
پایگاه ملی مناقصات کشور
پورتال صنعت فولاد
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
پایگاه بین المللی زلزله
سايت صنعت سيمان
مركز كنترل ترافيك تهران
شبكه علمي كشور
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
شوراي عالي شهرسازي
مرکز آسيايي کاهش خطرپذيري زلزله
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM